DSM

Kompanija Novi Trading NS je zastupnik sektora Food Specialties – Dairy ingredients multinacionalne kompanije DSM i to na području Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne gore.

 

 

Našu ponudu proizvoda za mlekare čine:
Testovi za detektovanje svih vrsta antibiotika u mleku i mlečnim proizvodima

Kulture – Visokokvalitetne kulture za proizvodnju sireva, fermentisanih mlečnih i jogurtnih proizvoda

Enzimi – mikrobiološka sirila i termolabilna sirila u prahu ili tečnom stanju

Zaštita sireva od plesni