Jogurtne kulture

DSM jogurtne kulture

DELVO-YOG®DIRECT-SET – Raznovrsne jogurtne kulture selektovane za proizvodnju svih vrsta jogurta. Ove kulture su standardizovane za viskozitet i konačnu kiselost.
Našu ponudu čine sledeće vrste jogurtnih kultura:

 • DELVO-YOG FVV314 DSL 2U I 5U – preporučuje se za proizvodnju klasičnih tipova jogurta, malog viskoziteta, aromatičnog ukusa .
  Pakovanje sa oznakom 5U je dovoljno za 1000l mleka za period acidifikacije od 3.5 do 4 sata.
 • DELVO-YOG CY-340,  FVV 221 DSL 5U – Preporučuje se za proizvodnju klasičnih tipova jogurta, visokog viskoziteta,  blagog i prijatnog ukusa
  Pakovanje sa oznakom 5U je dovoljno za 1000l mleka za period acidifikacije od 3.5 do 4 sata.
 • DELVO-YOG MY-741 DSL 5U – Preporučuje se za proizvodnju blagih probiotskih jogurta
  Pakovanje sa oznakom 5U je dovoljno za 1000l mleka za period acidifikacije od 3.5 do 4 sata.
 • DELVO-YOG FVV 230 DSL 5U – preporučuje se za proizvodnju klasičnih tipova jogurta, malog viskoziteta, aromatičnog ukusa. Sadrži EPS producere koji vezuju višak vode i sprečavaju izdvajanje surutke.
  Pakovanje sa oznakom 5U je dovoljno za 1000l mleka za period acidifikacije od 3,5 do 4 sata.
 • DELVO-YOG SVV 20, 30 DSL, CY 330- Preporučuje se za kisela mleka i set jogurte, mezofilne pavlake (slatka pavlaka i mileram). Daje blag ukus i srednji viskozitet. Sprečava izdvajanje surutke.
  Pakovanje od 5U je dovoljno za 1000l mleka za period acidifikacije od 3,5 do 4 sata.
 • DELVO ADD 100X
  Koristi se za poboljsanje ukusa
  Preporučuje se za kiselu pavlaku i sitan sir
 • DELVO ADD 100F
  Preporučuje se za poboljšanje teksture jogurta i sirevima sa niskim sadržajem masti
  Koristi se kao dodakat sa osnovnom strukturom
  Preporučeno doziranje je 0,5-1 U na 1000l mleka.


Benutzer FSpeler – Online Casino Spellen