Farma/Tov junadi

 

Telad koja rasno i konstitucijski odgovara za tov ide u posebne objekte za uzgoj. Telad se drži grupno sa odgovarajućim programom ishrane i u kojem uz kvalitetno seno i koncentrovanu hranu tele postaje sposobno koristiti čvrstu  hranu. U toku uzgoja vrše se preventivni zdravstveni zahvati koji osiguravaju zdravu junad u daljem tovu. Na kraju uzgoja junad su teška od 500-700 kg.