SOLVA emulgovana so

SOLVA® soli su  prepoznatljive više od 50 godina širom sveta. Upotrebom ove soli  postiže se glatka i homogena konzistencija  bez izdvajanja masti, vode i proteina.

Iz naše ponude ovih soli izdvajamo sledeće:

 •  JOHA S 9 – Emulgovana so za proizvodnju topljenog sira za mazanje izrazito mazivne konzistencije koji se pakuje u tube ili staklenu ambalažu
  Najčešće se koristi u kombinaciji sa SOLVA 800, SOLVA 740 i SOLVA 90 Spezial pri čemu kombinacija ove soli i soli 800, SOLVA 740 obezbeđuje duže vreme mazivosti topljenog sira.
  Ukoliko se koristi kao osnovna so dodaje se 3-3.5% ove soli u odnosu na sirovinu, a ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim SOLVA solima onda se dodaje 0.5 – 2.5% ove soli.
 •  JOHA S 4– Emulgovana so za proizvodnju topljenog sira za mazanje i pripremu topljenih sireva svih nivoa masnoće za čiju proizvodnju se koriste kako tvrdi tako i polutvrdi i meki sirevi.
  Koristi se u kombinaciji sa SOLVA 800 (za proizvodnju topljenog sira od vrlo mlade sirovine), SOLVA 820 (za proizvodnju topljenog sira od srednje zrelih i zrelih sireva), SOLVA 90 Spezial (za topljenje smeša sa izrazito niskim pH vrednostima), a za proizvodnju topljenog sira u porcijama koristi se bez dodavanja drugih soli.
  Ukoliko se koristi kao osnovna so dodaje se 3-3.5% ove soli u odnosu na sirovinu, a ukoliko se koristi u kombinaciji sa drugim SOLVA solima onda se dodaje 0.5 – 1.5% ove soli.
 •  JOHA C NEW – Emulgovana so za proizvodnju topljenog sira u bloku i listićima, a posebno je pogodna za proizvodnju topljenog sira sa jakom mehaničkom obradom.
 • Koristi se uglavnom u kombinaciji sa SOLVA 120Di zbog svoje niske pH vrednosti.
  Dodaje se 1.8 – 2.5% u odnosu na sirovinu u kombinaciji sa SOLVA 120Di.
 • JOHA T NEW – Korektivna  so za podizanje pH vrednosti topljenog sira
 • U zavisnosti od toga za korekciju pH vrednosti koje vrste topljenog sira se koristi dodaje se različit procenat ove soli.
  Ukoliko je u pitanju topljeni sir u listićima dodaje se do 0.5%, a ukoliko je u pitanju topljeni sir za mazanje dodaje se u količini do 0.2 – 0.3%